Asalar

potTRmore blogspot

Mr Garrick Ollivander tarafından kullanılan başlıca üç asa özünün kabiliyetleri ve nitelikleri üzerine verilen açıklamalar, Mr Ollivander’ın şahsi notlarından alınmıştır.

Meslek hayatımın ilk yıllarında bir asa yapımcısı olan babamı, kelpi* tüyü gibi asa özü olmak için yetersiz materyallerle boğuşurken gördüğümde, aile mesleğini devralacağım gün geldiğinde en etkili asa özlerini belirleyip yalnızca onlarla çalışma isteğiyle dolmuştum. Bunda başarılı oldum. Çok sayıda deneme ve araştırmanın sonucunda, yalnızca üç materyalin meşhur Ollivander ismini taşımasından gurur duyacağım kalitede asalar meydana getirdiği sonucuna vardım. Bunlar: tek boynuzlu at kılı, ejderha yüreği telleri ve anka kuşu teleği. Bu fiyatça yüksek ve nadide materyallerin her biri bambaşka özelliklere sahip. Yazının devamında en üstün üç öz hakkında yaptığım incelemelerin kısa bir özeti yer alıyor. Okuyanlar akıllarının bir köşesinde bulundurmalı ki her bir asa; ağacından, özünden ve sahibinin hayat tecrübeleriyle karakterinden meydana gelen bir bütündür. Bu faktörlerin her biri eşit derecede önemli ya da biri diğerinden baskın olabilir; yani okuyacağınız yargılar son derece karmaşık bir özne olan asaların fazlasıyla yüzeysel bir değerlendirmesidir.
Tek Boynuzlu At
En ahenkli büyüleri genellikle tek boynuzlu at kılı üretir. En az bocalama ya da sihir tıkanması bu özde yaşanır. Özü tek boynuzlu at kılı olan bir asayı Karanlık Sanatlar’a adamak genellikle çok zordur. En sadık asalar bu öze sahiptir ve başarılı bir büyücü olsun ya da olmasın ilk sahiplerine sıkı sıkıya bağlıdırlar. Tek boynuzlu at kılına sahip asaların ufak bir dezavantajı en güçlü büyüleri yapamamaları (ancak kullanılan ağaç bu eksikliği kapatabilir) ve aşırı derece yanlış kullanılırlarsa bunalıma girmeye meyilli oluşları, yani kıl ‘ölebilir’ ve yeni bir özle değiştirilmesi söz konusu olabilir.
Ejderha
Ejderha yüreği tellerine sahip asalar genellikle en büyük gücü barındırır ve en göz alıcı büyüleri üretir. Diğer özlere sahip asalardan daha çabuk öğrenirler. İlk sahiplerinden düello sonucu kazanılmışlarsa eski sadakatlerini bozabilirler, halihazırdaki kullanıcılarına ise her zaman, son derece bağlıdırlar. Bu yolu kendi iradesiyle seçmemekle birlikte, Karanlık Sanatlar’a en hızlı ayak uydurduğu gözlenen asa özüdür. Ayrıca üç asa özü içinde en fazla aksilik yaşatandır, biraz deli doludur.
Anka
En nadir asa özüdür. Anka teleği fevkalade boyutta sihirler yapabilir ancak bunu sergilemesi tek boynuzlu at veya ejderha özlerine kıyasla, daha uzun sürer. En fazla inisiyatif alan çekirdektir, zaman zaman kendi iradesiyle karar verebilme yeteneğine sahiptir; çoğu cadı ve büyücü bu özellikten hoşlanmaz. Anka öz, dünyadaki en özgür ve bağımsız canlılardan birinden alındığından, sahip edinmek söz konusu olduğunda bu asalar son derece zor beğenirler. Ehlileştirmek, kendine uydurmak açısından en zorlu asalardır, sadakatlerini kazanmak çetrefillidir.

Asalarda Uzunluk ve Esneklik

Asaların uzunlukları ve esneklikleri hakkında verilen bilgiler asa yapımcısı Mr Garrick Ollivander’ın konu üzerinde notlarından derlenmiştir.

Pek çok asa yapımcısı asanın uzunluğunu basitçe, kullanıcının cüssesine paralel şekilde seçer ancak bu yüzeysel bir ölçüttür ve çoğunlukla işe yaramadığı net olarak görülür. Tecrübelerime göre uzun asalar, uzun boylu büyücülerin eline yakışsa da; yüce bir kişiliğe sahip, daha rahat ve çarpıcı türde büyüler yapan bireyleri seçme eğilimindedirler. Orta boy asalar ise, daha zarif ve şık büyülere uygundur. Yine de asalarla ilgili hiçbir unsur tek başına değerlendirilmemelidir. Ağacın türü, öz ve esneklik de aynı derecede önem taşıyabilir ya da asa boyunun etkilerini güçlendirebilir. Asa uzunlukları genellikle 23–36 cm aralığındadır. Fazlasıyla kısa (20 cm ve altı) veya çok uzun (38 cm ve üzeri) asalar satmış olmakla birlikte, bu fazlasıyla ender rastlanan bir durumdur. Çok uzun asaların gerektiği durumlarda asa sahibinin fiziğinde bir aşırılık söz konusudur. Bununla birlikte, göze batacak kadar kısa asalar boyu kısa kişileri değil de, karakterinde bazı eksiklikler taşıyanları seçer (uzun asalarla eşleşmiş çok sayıda ufak cadı ve büyücü vardır). Asanın esnek ya da sert olması, asa ve sahibinin içindeki uyum yeteneğinin, değişikliklere duydukları isteğin bir göstergesidir. Lakin tekrar ediyorum, bu bilgi ne asa ağacından, özünden, uzunluğundan; ne de asa kullanıcısının hayat tecrübelerinden ve sihir tarzından ayrı şekilde ele alınmamalıdır. Bunların her biri bahsi geçen asayı eşsiz hale getiren faktörlerdir.

Asa Ağaçları, Birinci Bölüm (A-J)

Asa ağaçlarının özellikleri ve yetenekleri hakkında verilen açıklamalar, çoğunluğun dünyadaki en iyi asa yapımcısı olarak kabul ettiği Mr Garrick Ollivander’ın, uzun meslek hayatı boyunca aldığı notlara dayanmaktadır. Göreceğiniz üzere, Mr Ollivander asa ağaçlarının insanlarınkine benzer bir idrak yeteneğine ve seçim yapabilme kabiliyetine sahip olduğuna inanır.

Mr Ollivander’ın asa ağaçları üzerine paylaştığı notlar şu yönde:

Her bir asa eşsizdir, karakteristik özelliklerini yapıldığı ağaçtan ve özünün geldiği sihirli canlıdan alır. Buna ek olarak, asalar ideal sahipleriyle eşleştikleri andan itibaren kullanıcılarına yeni şeyler öğrettikleri gibi, onlardan bazı şeyler de kapar. Sonradan öğrendikleri karakteristik özellikleri barındırmayan bu bilgiler; en etkili bulduğum asa ağaçları hakkında genel notlardır ve belli bir asanın özellikleri olarak algılanmamalıdır.

Ağaçların çok azı asa yapımına uygun niteliktedir (tıpkı insanların çok azının sihir yapabilme yeteneğine sahip olması gibi). Bu özel ağaçları ayırt edebilmek yılların tecrübesinden geçse de yaprakların arasında bir Kabuluk* yuvasına rastlamak, alelade ağaçlarda asla yaşamadıkları bilindiğinden, işinizi bir hayli kolaylaştırır. Asa türleri hakkındaki bu notlar temel bilgilerden öte görülmemeli, neticede asa yapımı hayat boyu sürecek kadar engin bir zanaat, ben de yaptığım ve sahibine ulaştırdığım her bir asa ile yeni şeyler öğrenmeye devam ediyorum.

Abanoz
Bu kapkara asa ağacı etkileyici görüntüsünün yanı sıra, her tür saldırı büyüsüne ve Biçim Değiştirme’ye olan yatkınlığıyla ünlüdür. Abanoz kendine güvenen kişilerin elinde halinden memnundur. Bu asaların genelde uyumsuz, başına buyruk, toplumdan dışlanmayı sorun etmeyen sahiplerine; hem Zümrüdüanka Yoldaşlığında, hem de Ölüm Yiyenler arasında rastlayabilirsiniz. Tecrübelerime dayanarak, inançlarından hiçbir koşulda vazgeçmeyen, amaçlarından azıcık olsun sapmayan bireylerin, bu asa için en mükemmel sahipler olduklarını söyleyebilirim
Akasya
Sahipleri dışında biri tarafından kullanıldıklarında kolay kolay sihir yapmadıklarını ve üstün yetenekli büyücülerin ellerinde değillerse performanslarını tam olarak sergilemediklerini gözlemlediğim çetrefilli asaların yapıldığı, oldukça sıra dışı bir ağaç. Seçicilikleri uygun sahipler bulmalarını bir hayli zorlaştırır. Bu nedenle, gösteriş olsun diye yapılan şatafatlı büyülere uygun olmayan akasya asalardan, gereken inceliğe sahip cadı ve büyücüler belki gelir diye, çok az sayıda bulundururum. Doğru eşleştirilmiş bir akasya asa en az diğer asalar kadar güçlüdür ama ne yazık ki alışılagelmişin dışındaki huyları, hak ettikleri değeri görmelerini çoğunlukla engeller.
Akçaağaç
Gözlemlerimde sıklıkla rastlarım ki Akçaağaç asaların seçtiği büyücüler, doğuştan gezgin ya da kâşiftir; bu asalar dört duvar arasında kalmayı sevmez, cadı veya büyücülerinde tutku görmek isterler aksi halde ürettikleri büyü kaba ve ruhsuz olur. Yeni mücadelelere giriştiğinde ve sürekli mekân değiştirdiğinde, bu asa adeta parlar; kullanıcısıyla birlikte güç ve mevki yönünden ışıldarken kendini cilalar. Güzel ve caziptir, asa yapımına uygun Akçaağaçlar uzun yıllardır en pahallı ağaçlardandır. Büyük işler başarmalarıyla bilindiklerinden, Akçaağaç’tan bir asaya sahip olmak eskiden beri prestij göstergesidir.
Alıç
Asa yapımcısı Gregorovitch alıçla ilgili ‘garip, tutarsız, en az hammaddesi kadar akla mantığa uymayan asalar ortaya çıkarıyor, başka hangi ağaç yaprakları ve meyvesi şifalı olduğu halde dalını kestiğiniz an ölüm gibi kokar’ diye yazmıştı. Gregorovitch’in vardığı pek çok hükme katılmamakla birlikte, alıç asaların en az ona uygun sahipler kadar, esrarengiz ve kafa kurcalayan bir mizaca sahip oldukları hakkında hemfikiriz. Alıç asalar şifa büyülerine özel bir yatkınlık gösterse de, lanetler konusunda da başarılıdır ve sıklıkla gözlemlerim ki, kendi içinde çatışma yaşayan veya zor bir dönemden geçen cadı ve büyücüler için üretilmiş gibidirler. Alıç bir asaya hakim olmak zor iştir, bu nedenle onları, sadece yeteneğini kanıtlamış cadı ve büyücülerin ellerine emanet edebilirim, aksi halde tehlikeli sonuçlar doğabilir. Alıç asaların atlanmaması gereken bir diğer tuhaflığı ise şu: yapacağınız hatalı bir büyü, geri seker.
Armut
Altın tonlarına sahip bu ağaçtan olağanüstü sihir yeteneğine sahip asalar çıkar. Güçlerini özellikle, cana yakın, cömert ve bilge kişilerin ellerinde gösterirler. Gözlemlerime göre armut ağacından asa kullananlar sevilen ve sayılan kişilerdir. Armut ağacı asaların Karanlık bir cadı veya büyücü tarafından kullanıldığına bir kez bile rastlamadım. En dayanıklı asalardan biridir, uzun yıllar boyunca sık sık kullanılsalar bile yeni gibi kaldıklarını söyleyebilirim.
Asma
Druidler, bitki hücrelerine sahip her şeyi ağaç olarak görürlerdi, özel bir yapıya sahip bu asma asaları üretmek memnuniyetle devam ettirdiğim bir gelenek. Asma liflerine sahip asalara sık rastlanmaz ve dikkatimi çektiği üzere sahipleri genelde; kendilerinden büyük bir şeyin izini süren, alışılagelmişin dışında bir bakış açısına sahip, sık sık en yakınlarını bile şaşırtacak işler yapan cadı ve büyücülerdir. Bu asanın kendini, kimseyle paylaşmadıkları derinlikte bir karaktere sahip kişilere, daha yakın hissettiğini söyleyebiliriz, diğer asalara kıyasla uygun kullanıcılarını saniyesinde seçmekte daha hassastır. Değerli kaynaklar: olası sahiplerinin, sadece kapıdan içeri adım atmasının bile, asmadan asaların sihirli titreşimler yaymaları için yeterli olduğunu söyler ve ben bu mucizevi olayın gerçekliğine dükkanımda iki kez tanık oldum.
Batı Çınarı
Batı çınarından yapılma asalar maceradan maceraya atılmak ister, yeni deneyimler yaşamak için sabırsızlanır ama sıradan işlerde kullanılmaları halinde mükemmelliklerini yitirirler. Bu hoş asaların acayipliği ‘canlarının sıkılmasına’ olanak sunduğunuz takdirde kendilerini yakmaları. Orta yaşlara gelen nice cadı ve büyücü, yıllar yılı terliklerini giymek için kullandıkları sadık asalarının günün birinde alev aldığını görüp hayal kırıklığı yaşamıştır. Anlatılanlardan kavrayacağınız gibi Batı çınarından asalar için en doğru eşleşme, meraklı, hayat dolu ve maceraperest kişiler olacaktır. Bu özelliklere sahip birinin ellerinde, hakkıyla onu dünyanın en aranan asalardan biri yapan gelişme ve uyum yeteneğini sergiler.
Ceviz
Üstün zekalı cadı ve büyücülere uygun bir asa ararken ceviz ağacı olanlardan başlanması gerekir çünkü on müşteriden dokuzu aradığı asayı bulacaktır. Sihirde yenilikler yaratanların ve mucitlerin elinde gördüğünüz asalar çoğunlukla ceviz ağacındandır; her alanda yetenekli, kolay adapte olabilen, güzel bir asadır. Unutulmaması gerekir ki, bazı ağaçları idare edebilmek zordur, doğalarına aykırı büyüler yapmamak konusunda ısrarcı olabilirler ancak ceviz asalar, sahiplerini kabullenmişlerse, gerekli zekayı hissetmesi koşuluyla, istenen her türlü büyüyü gerçekleştirecektir. Bu yönleriyle vicdanı körelmiş cadı ve büyücülerin ellerinde son derece ölümcül bir silaha dönüşürler, zira asa ve büyücüsü son derece sağlıksız bir ilişkiye sürüklenebilir.
Çam
Paralel lifli çam ağacı asalar sadece özgür, kendine has, yalnızlıktan hoşlandığı düşünülen, ilgi çekici ve muhtemelen esrarengiz bireyleri efendisi olarak ister. Yaratıcı yollarla kullanılmaktan hoşlanırlar ve bazı asaların aksine yeni yöntemlere ve büyülere sorun çıkarmaksızın uyum sağlar. Çok sayıda asa yapımcısı, çam asaların uzun bir ömür sürecek büyücüleri sezebildikleri ve onların elinde yeteneklerini en iyi şekilde gösterebildikleri konusunda ısrar eder. Ben de çam asasını ustaca kullanan birinin genç yaşta öldüğüne hiç şahit olmadığımdan, bu görüşün gerçekliğini doğrulayabilirim. İş sözsüz büyülere geldiğinde en hassas asalardandır.
Çobanpüskülü
Az rastlanan asa ağaçlarından biri çobanpüskülüdür; korumacı oldukları ezelden beri söylenegelir, hiddetinin ve tez canlılığının üstesinden tek başına gelmekte güçlük çeken büyücülerin ellerinde, hallerinden son derece memnundurlar. Buna ek olarak çobanpüskülünden asaların, tehlikeli görevler ve çoğu zaman da manevi arayışlar içinde olan kişileri seçtiklerine sıkça rastlanır. Sağlayacağı performans, özündeki materyale bir hayli bağlı olan asaların başındadır, Anka kuşu teleğiyle kolay kolay anlaşamadığını herkes bilir. Çobanpüskülünün değişken karakteri, Anka’dan gelen dik başlılık ile zor uyuşur. Bu karışımın kendine uygun bir sahip bulması ender rastlanan bir olaydır ancak gerçekleştiğinde onları hiçbir şey durduramaz.
Defne
Defne ağacından asaların şereflerine leke sürecek büyüler yapmadıkları söylenir. Yine de bu asalardan, şanlı görevler (bu asaya yaraşan büyücülerin özel hedefleri) sırasında, oldukça güçlü ve bazen de ölümcül büyüler çıktığını biliyorum. Bunu hak etmedikleri halde kimi zaman dönek şeklinde nitelendirilirler. Defne asalar tembel kullanıcılara tahammül edemez, üşengeçlik sezdikleri an, yeni bir sahibi hiç zorluk çıkarmadan güle oynaya kabulleneceklerdir. Ortada böyle bir durum yoksa, ilk sahiplerine memnuniyetle, sonsuza kadar bağlı kalırlar ve bir cadı veya büyücü onları çalmaya girişirse, sevilesi tuhaf bir özellikleri olan yıldırım büyülerini gerçekleştirirler.
Dişbudak
Dişbudak asalar esas sahiplerine derin bağlılık hisseder, güçlerini ve becerilerini kaybetmelerini önlemek adına, kimseye verilmemeleri ya da hediye edilmemeleri gerekir. Özü tek boynuzlu at kılı olan dişbudak asalarda bu durum daha net gözlenir. Asaların detaylıca incelenmediği geçmiş zamanlardan kalma hurafeler arasında üvez, kestane, dişbudak ve fındıkla ilgili çok eski tekerlemenin (üvez dedikoducudur, kestane tembel, inatçıdır dişbudak, fındık ise inler) bir parça da olsa gerçeklik barındırdığını düşünüyorum. Tecrübelerim ışığında, dişbudak asaya en uygun kişilerin; inançları ve hedefleri yolunda en ufak sapma göstermeyen cadı ve büyücüler olduğunu söyleyebilirim. Bu saygıdeğer ağaçtan bir asa denemek konusunda sıklıkla ısrarcı olan küstah veya kendine fazla güvenen cadı ve büyücülere gelince, aldıkları sonuçtan memnun kalmayacaklardır. Dişbudağa uygun kişilerin azimli ve cüretkar olduğu doğru ama bu, haddini bilmez ahmaklara göre bir asa değil.
Elma
Elma ağacından yapılma asalar çok fazla üretilmez. Gözü yükseklerde olanlara uygun düşen bu güçlü asalar, Kara büyü yapmaları gerektiğinde yetersiz kalır. Elma ağacından bir asa tarafından seçilmek, sevgi dolu uzun bir ömre yorumlanır, ben de kendilerine özgü güçlü bir çekiciliğe sahip müşterilerimin dükkanımdan genelde elma bir asayla, memnun bir yüzle ayrıldıklarını gözlemledim. Diğer sihirli canlılarla, onların dilinde iletişim kurabilme becerisine sahip ender kişilerin elinde, çoğunlukla elma ağacından bir asa vardır. Denizhalkı: Dilleri ve Görenekleri Üzerine Kapsamlı Bir İnceleme kitabının ünlü yazarı Dylan Marwood bu sıra dışı yeteneğe sahip elma asa kullanıcılarından biridir.
Fındık
Çoğunlukla sahiplerinin ruh halini yansıtan fındık ağacından asalar, oldukça hassastır. Bilhassa kendini tanıyan ve duygularına söz geçirebilen kişilerin ellerinde güçlüdürler. Hislerini kontrol etmekte zorlananlar ellerinde bu asa varken dikkatli olmalıdır, kullanıcıları öfkeden kendilerini kaybettiğinde ya da derin bir hayal kırıklığı yaşadığında durumdan etkilenen asa, aldığı enerjiyi, ön göremeyeceğiniz bir şekilde dışa vuracaktır. Çıkarabildikleri bu sıkıntı, olumlu yanlarına kıyasla hiçbir şeydir. Usta ellerde etkileyici büyüler yapabilirler ve efendilerinin hayata veda etmesi halinde, duydukları derin bağlılıkla ‘solarlar’ (yani asa tüm büyüsünü salar ve sihir yapmayı reddeder. İş görür vaziyette tutabilmek için, asanın özünü ayırıp, yeni bir ağaca yerleştirmeniz gerekir. Tek boynuzlu at kılına sahip asalarda işin rengi değişir; kurtulmaları hemen hemen imkansızdır, sahibiyle birlikte onlar da ‘ölür’) Fındık asalar aynı zamanda, yer altı sularını algılamak gibi benzersiz bir özelliğe sahiptir, gözünüzle göremediğiniz pınarların ve kuyuların yakınından geçerken, damla şeklinde gümüşi dumanlar çıkarırlar.
Gümüşi Ihlamur
Bu sıra dışı ve oldukça etkileyici asa materyali, on dokuzuncu yüzyılda oldukça revaçtaydı. Talep arzı aştı ve iş ahlakı olmayan asa yapımcıları ucuz odunları boyayıp gümüşi ıhlamurdan bir asa almaya çalışan müşterilerine kakaladı. Gümüşi ıhlamurun bu kadar aranıyor olmasının ardında yatan neden olağanüstü güzelliğinin yanı sıra, gizemlerle dolu iki sihir dalına, kehanet ve Zihnifende en uygun asa olmasıydı; bu da asanın sahiplerine, hatırı sayılır ölçüde prestij kazandırıyordu. Talebin doruklarda olduğu günlerde, asa yapımcısı Arturo Cephalopos, gümüşi ıhlamur ağacından asaların, nesnenin ötesini göstermekle tek bağlantısının ‘dükkanına doldurduğu ıhlamur asalardan kar sağlamaya çalışan, Gerbold Ollivander (kendi öz dedem) gibi satıcıların çıkardığı bir söylentiden’ ibaret olduğunu iddia etti. Ancak Chephalopos uyduruk bir asa üreticisiydi ve çok cahidi; kahin olsun ya da olmasın, bu işi sürdüremediğini görmek, kimseyi şaşırtmadı.
Gürgen
Kullandığım asa gürgen ağacından olmakla beraber, abartmadan söyleyebilirim ki; bu asaların belirleyeceği yoldaş; hayatını adayabileceği gerçek bir tutkuya sahip cadı ve büyücülerdir; kimileri bunu takıntı olarak nitelendirir (şahsen ben ‘muhayyile’ lafını tercih ediyorum). Gürgen asa kullanıyorsanız ekmeğinizi muhtemelen bu sevdiğiniz şeyden kazanırsınız. Sahiplerinin sihir yaparken izledikleri yola en hızlı uyum sağlayan asalar arasında zirveye oynarlar. Karakterinizi o kadar çabuk sahiplenir ki, bir başkası onları çok basit bir büyü için bile kullanmakta güçlük çeker. Ayrıca gürgen asalar, kullanıcılarının çizdiği ahlak sınırlarını, nereye varırsa varsın, benimser; efendilerinin prensiplerine uymayan şeyler yapmayı – ister iyilik için olsun ister kötülük – reddederler. Diğerlerinden daha incelikli, hisleri olan asalardır.
Güvem
Asa yapımı için son derece sıra dışı bir ağaç olan güvem; savaşçılara uygun düşmesiyle bilinir ve bu kesinlikle katıldığım bir görüştür. Sahipleri illa Karanlık Sanatlara ilgi duyacak diye bir şey yok (lakin Kara büyücüler bu asanın muazzam gücünden son derece memnun kalır) hem Seherbazların, hem de Azkaban’a düşenlerin elinde rastlayabileceğiniz bir asadır. En güzel meyvesini çetin soğukların ardından veren, tehlikeli dikenlerle kaplı güvem dallarından yapılma asaların ilginç yanı; sahipleriyle güçlü bir bağ kurabilmeleri için, onlarla birlikte hayati bir tehlike veya çok zor bir durum atlatmaya ihtiyaç duymaları. Bu şartı sağladığınızda güvem asa hayal edebileceğinizden bile daha vefalı ve sadık bir yardımcıya dönüşür.

Asa Ağaçları, İkinci Bölüm (K-Z)

wands-tr

 

Kara Ceviz
Normal ceviz asalara kıyasla ender rastlanan kara ceviz asalar, kuvvetli içgüdülere ve keskin sezgilere sahip biri tarafından hükmedilmek isterler. Epey kaliteli bir ahşaba sahip kara ceviz asaları kullanmakta ustalaşmak kolay değildir. İçsel çatışmalar konusunda aşırı duyarlı olan bu asaların en göze çarpan garipliği; sahipleri kendi kendilerini kandırmaya biraz olsun yaklaştığında, güçlerinin büyük kısmını kaybetmeleridir. Cadı ve büyücülerin, ellerinde olmayan sebeplerden veya bile isteye, kendilerine veya çevrelerine karşı dürüst davranmamaları halinde; asa yeterince iyi çalışamaz ve kendine güvenini geri kazanabilmesi için, ona yeni bir sahip bulunması gerekir. Samimi, kendini bilen kişilerin ellerinde ise olabilecek en sadık ve etkileyici asaya dönüşürler. Her türlü tılsımı yapmakta özel bir yeteneğe sahiptirler.
Karaağaç
Karaağaç asaların yalnızca safkan büyücülerin ellerinde sihir yaptıklarına dair asılsız söylenti kesinlikle, safkan olduğunu kanıtlama ihtiyacı hisseden ve karaağaçtan asa kullanan biri tarafından çıkarıldı. Şahsen, karaağaç asalarla mükemmel eşleşen Muggle-doğumlular tanıyorum. İşin doğrusu bu asalar bir duruşu olan, sihirsel el becerisine ve doğuştan gelen sarsılmaz bir asalete sahip kişileri tercih eder. Gördüğüm kadarıyla karaağaç, tüm asalar arasında kazalara en az sebebiyet veren. Gülünç hataları en aza indirip, en nefis tılsım ve büyüleri ortaya koyduklarından dolayı seçkin asalardır. Ehil ellerde (Safkan kafasında olanlar için bir diğer imrenilesi vasıf) fazlasıyla üstün bir sihir yeteneği kazanırlar.
Karaçam
Güçlü, dayanıklı, sıcak bir renge sahip karaçam, göz alıcı ve etkili bir asa olarak uzun yıllardır değer görür. Kullanan kişiye cesaret ve özgüven aşılayan bir asa olarak bilinmesi; stokların her daim tükenmesini garanti altına almıştır. Gel gelelim, yüksek rağbet gören bu asa, konu uygun bir eş bulmaya gelince çok seçicidir ve kullanıcılarına, çoğu kişinin aklına bile gelmeyecek kurnazlıklar yapar. Tıpkı onlara layık sahipler gibi, karaçamdan yapılma asaların her zaman beklenmedik bir güce ve gizli marifetlere sahip olduğunu düşünüyorum. Karaçam asaya uygun cadı ve büyücülerin sahip oldukları büyük potansiyeli asalarıyla eşleştikten sonra keşfettikleri sıkça gözlenir, yeteneklerinin farkına varmalarından sonra ise fevkalade bir ikili meydana gelir.
Kavak
‘Tutarlılık bulmak istiyorsan, aramaya kavak ağaçlarından başla’ dedem Gerbold Ollivander’ın ünlü bir lafıydı, gördüğüm kadarıyla da kavaktan asalar ve onların sahipleri dedemin teziyle birebir örtüşüyor. Belirgin bir ahlak anlayışına sahip cadı ve büyücülerin yanında her daim mutlu, istikrar ve dayanıklılık sahibi, kitabına uygun işleyen, bel bağlayabileceğiniz bir asa. Kavak asaların asla bir politikacıyı seçmediğine dair, az sayıda asa yapımcısının bildiği, eskilerden kalma bir geyik vardır. Büyük işler başarmış Sihir Bakanları’ndan ikisi, Eldritch Diggory ve Evangeline Orpington’ın; Ollivander-yapımı, kaliteli kavak asalar kullanmış olduklarını bilmemeleri, bu sözü kullananların içler acısı cehaletlerini ortaya koyuyor.
Kayın
Kayın ağacı asaların denkleri: yaşından daha olgun gençler ile üstün bir zekaya ve engin tecrübelere sahip büyüklerdir. Öğrenmeye kapalı ve hoşgörü sahibi olmayan kişiler tarafından kullanıldıklarında cılız sihirler yaparlar. Gerekli nitelikleri barındırmadıkları halde kayın asa kullanan (bu çok beğenilen, zengin renklere sahip ve bir hayli talep edilen ağaca göz diken) nice cadı ve büyücü, asalarının kötü performansının neden kaynaklandığını öğrenmek için soluğu benim gibi bilgili asa yapımcılarının yanında almıştır. Doğru eşleştirilmiş bir kayın asa tıpkı methedildiği gibi, diğerlerinde pek rastlanmayan bir ustalık ve sanat güzelliği sergiler.
Kestane
Karakteri asa özüne bağlı olarak fazlasıyla değişen ve sahibinin kişiliğinden büyük izler taşıyan oldukça tuhaf, çok yönlü bir asa ağacı. Sihirli canavarları ehlileştirmek konusunda marifetli, Bitkibilim’de doğuştan çok yetenekli ya da uçmak için yaratılmış cadı ve büyücüleri ilgi çekici bulur. Ancak özü, ejderha yüreği tellerindense; nerden nasıl geleceğini umursamaksızın lükse aşırı düşkün maddiyatçı kişilere uygun bir asa haline gelir. Diğer taraftan Büyüceşura’nın peş peşe gelen üç başkanı, tek boynuzlu at kılıyla kestane ağacından yapılma asalar kullanmıştı. Buradan kestanenin tek boynuzlu at kılıyla bir araya getirildiğinde hukukun her dalıyla ilgilenen büyücülere yöneldiği görülebilir.
Kiraz
Nadir bulunan bu asa ağacından üretilen asalar alışılmamış güçlere sahiptir. Kiraz ağacından asası olan kişilere özellikle saygı duyulan Japonya’daki Mahoutokoro büyücülük okulu öğrencileri tarafından bilhassa ilgi görürler. Amerikalı müşteriler, pembe çiçek açan ağaçlardan yapılma asaların işe yaramaz veya süs amaçlı olduğuna dair düşünceleri kafalarından atmalı, neticede kiraz ağacından asalar, sahip oldukları öz fark etmeksizin çoğunlukla, öldürücü bir güce sahiptirler. Ayrıca özü ejderha yüreği teli olan kiraz asaların özdenetimi son derece kuvvetli ve aklı yerinde büyücülerle eşleştirilmemesi, kötü sonuçlar doğuracaktır.
Kızılağaç
Kızılağaç dik başlıdır ancak uygun sahiplerinin dediğim dedik veya inatçı kişiler değil de; yardımsever, anlayışlı ve çok sempatik büyücüler olduklarını fark ettim. Çoğu asanın güçlerini gösterebilmek için, eşlerinde karakter açısından benzerlikler aradığını dikkate alırsak; kızılağaç asaların tamamen zıt mizaçta değilse bile, oldukça farklı huylara sahip bireyleri seçmesi alışılmışın dışında. Sahibinden memnunsa ihtişamlı, sadık bir can yoldaşına dönüşür. Bütün asalar içinden sözsüz büyülere en uygun düşmesi, aşmış cadı ve büyücülere yaraşır bir asa olma şöhretini de beraberinde getirir.
Kızılcık
Şahsen en beğendiğim asa ağaçlarındandır ve kızılcık bir asayı doğru sahibiyle buluşturmak her zaman eğlencelidir. Enteresan ve muziptirler; şen asalardır, coşku ve eğlence olanağı sunacak kullanıcılar bulmakta kararlıdırlar. Ancak bu asaların istenildiğinde ciddi büyüler yapamayacakları sonucuna varmak son derece yanlıştır; zor şartlar altında nefes kesen büyüler sergiledikleri bilinir. Kızılcığa uygun şekilde zeki ve yaratıcı cadı ve büyücüler, göz kamaştırıcı tılsımlar yapabilirler. Çoğu kızılcık asanın tuhaf bir zayıf noktası ise sözsüz büyüler yapamamaları ve genelde çok gürültü çıkarmaları.
Kızıl Meşe
Kızıl meşe asanın tahammülsüz karakterinizin şaşmaz bir göstergesi olduğuna dair cahilce lafı sık sık duyabilirsiniz. İşin gerçeği kızıl meşe asaların doğru eşlerinin, olağanüstü hızda reflekslere sahip olduğu, dolayısıyla kızıl meşenin düellolar için mükemmel asalar çıkardığıdır. Saplı meşeye kıyasla daha ender rastlanır. Kızıl meşe asalara uygun sahipler elleri marifetli, zeki, kolay adapte olabilen; sıklıkla kendine özgü, karakterinden parçalar taşıyan büyüler icat eden; bir mücadelede yanınızda isteyeceğiniz türde düzgün insanlardır. Kendi zevkimce en güzel asalardan biridir.
Köknar
Muhterem dedem Gerbold Octavius Ollivander, bu ağaçtan ‘kazazedelerin asaları’nın çıktığını söylerdi çünkü köknar asa sattığı üç büyücü, sonrasında ölümcül bir tehlikeyi tek çizik bile almadan atlatmış. Ağaçların en dayanıklısından yapılma bu asa, elbette ki gerçek sahibinde sağlam irade ve kararlılık bulmak ister. İstikrarsız ve tereddütlü kişilerin ellerinde işe yaramaz hale gelirler. Biçimdeğiştirme konusunda özellikle yeteneklidirler ve odaklanmakta sorun çekmeyen, azimli, yer yer aşırı önlemler alabilen sahiplere iltimas gösterirler.
Ladin
Acemi asa yapımcıları ladine zor ağaç derler ancak bunu derken daha çok kendi beceriksizliklerini afişe ederler; olayın aslı, ladini işlemenin özel bir yetenek gerektirdiğidir. Ladinden yapılan asa ihtiyatlı veya gergin kişilerle yakışmaz ve beceriksiz ellere bırakılması kesinlikle çok tehlikelidir. Ladin asa kararlı birine ihtiyaç duyar yoksa sıklıkla gözlendiği üzere, hangi büyüyü yapacağına kendisi karar verir. Ancak gerçek sahiplerini – cesur büyüler yapmaktan çekinmeyen ve kaliteli bir mizah anlayışına sahip büyücüler olduklarını söyleyebilirim – bulduklarında harikulade bir yardımcı haline gelirler, kullanıcılarına son derece sadıktırlar. Yaptıkları büyüler etkileyici ve göz alıcıdır.
Mürver
Tüm asa ağaçlarının en nadidesi, adı büyük uğursuzluklarla anılan mürver asaya hakim olmak diğer herhangi bir asadan daha zordur. Çok büyük sihir gücü barındırmasının yanı sıra, sahibi olan büyücünün çevresindeki herkesten daha üstün olmamasını hakaret olarak algılar; bu asayı kısa bir süre boyunca bile zapt edebilecek büyücüler takdire şayandır. Eski hurafe ‘mürverse asan, bitmez tasan’ asanın yarattığı korkudan ortaya çıkmıştır ve aslında gerçeklerle ilgisi yoktur. Şuursuz asa yapımcılarının bu ağaçtan asa üretmemesinin esas sebebi mürveri işlemekten duydukları korku değil, mallarım elimde patlar endişesidir. İşin gerçeği, yalnızca sınırların son derece dışında kişilerin mürverle mükemmel uyumu yakalayabildiğidir. Bu eşleşmenin yaşandığı ender durumların, bahsi geçen cadı veya büyücünün kaderinin önemli olaylarla mühürlendiğinin kesin bir işareti olduğunu düşünüyorum. Ayrıca, uzun yıllar süren çalışmalarım sırasında mürver asaların seçtiği kişilerin, üvez asaların seçtiği cadı veya büyücülere karşı genelde güçlü bir yakınlık duyduğunu keşfettim.
Porsuk
Porsuk ağacından yapılma asalar çok yaygın değildir, nitekim uygun sahipleri de sıra dışı kimselerdir ve kimi zaman kötü bir şöhretleri olabilir. Porsuktan asaların beraberlerinde yaşam ve ölümün gücünü getirdiği söylenir, düşününce bu bütün asalar için geçerlidir; yine de konu düellolara ve çeşitli lanetlere gelince porsuk kendine has dehşet verici ve karanlık itibarından kurtulamaz. Fakat porsuk asa kullanıcılarının Karanlık Sanatlara diğer herkesten daha çok ilgi gösterdiğini söylemek (asa ilmine hakim olmayanların sık sık yaptığı gibi) hata olur. Porsuk ağacından asalara uygun cadı ve büyücülerin her biri amansız bir koruyucu örneği de sergileyebilir. Ağaçların en uzun ömürlüsünden yontulmuş bu asalar canilerin ellerinde görüldüğü kadar, kahramanların yanında da yer almıştır. Eski sahibiyle birlikte gömülmüş porsuk asalar genellikle, büyücünün mezarını bekleyen, yeni bir ağaca filizlenir. Tecrübelerime göre kesin olan bir şey varsa o da, porsuk ağacından asaların asla sıradan veya cesaretsiz bir büyücüyü seçmeyeceğidir.
Saplı Meşe
İyi günde de kötü günde de yanınızda olacak bir asa, en az onu hak edecek sahibi kadar sadık bir dost. Saplı meşeden asalar güçlü, cesur ve sadakat gösteren kişilerle eşleşmek ister. Çoğu saplı meşe kullanıcısının, güçlü önsezilere sahip oldukları ve tabiatın büyüsüyle (sihirle uğraşan herkesin, gerek büyüler gerekse zevki meseleler için, ihtiyaç duyacağı) yaratıklar ve bitkilerle aralarında bir bağ bulunduğu, herkesçe bilinmez. Kış gündönümünden yaz gündönümüne kadar geçen süre boyunca meşe ağacına, Ormanın Kralı denir ve yalnızca bu zaman dilimi içinde kesilmesi gerekir (günlerin tekrar kısalmaya başlamasıyla çobanpüskülü Kral olarak anılır ve çobanpüskülünün sadece, yılın kalan bu son döneminde toplanması doğrudur. Bu ayrışmanın “madem kızın asası çobanpüskülü oğlanın ki meşe, o halde evlilik getirmez neşe” şeklindeki, gerçeklikle en ufak bir ilgisinin olduğunu düşünmediğim, eski bir hurafenin kaynağı olduğuna inanılır). Merlin’in de saplı meşeden bir asa kullandığı söylenir (ancak mezarı hiçbir zaman bulunamadığından, bu söylentinin doğruluğu kanıtlanmamıştır).
Sedir
Ne zaman sedir asaya sahip biriyle tanışsam, sağlam bir karakter ve görülmemiş bir sadakatle karşılaşıyorum. Babam Gervaise Ollivander, hep ‘asası sedir olan birini kandırmak imkansızdır’ derdi, sedir asa kendisini idrak ve sezgi sahibi kişilere ait hissettiğinden bu söze katılıyorum. Şimdiye kadar tanıdığım sedir asa kullanıcıları, hele ki değer verdikleri kişiler tarafından incitilmişlerse, asla düşmanım olmasını istemeyeceğim kişilerdi, diyerek olayı babamdan bir kademe daha ileri götüreceğim. Sedir asayla doğru şekilde eşleştirilen cadı ve büyücüler, onlara düşüncesizce meydan okuyanları şaşkına çevirecek, korkutucu düşmanlara dönüşme potansiyeli taşır.
Sekoya
Sekoyadan asalar kullanıcılarına iyi şans getirmeleriyle bilindiklerinden, asa yapımına uygun sekoya ağaçları, talebi karşılamaya yetmez. Konu asabilimi olduğunda sıklıkla görüldüğü gibi, bu da tersinden anlaşılmış bir meseledir: esas şanslı olan sekoya asalar değil, bu asaların şevkle seçtiği; takdire layık biçimde hep dört ayak üstüne düşen, doğru kararlar alabilen, krizi fırsata dönüştürme becerisine sahip kişilerdir. Bu niteliklerde cadı veya büyücülerin ellerinde sekoya asa olduğunda, çıkan sonuç her zaman ilgi çekicidir ve bu özel ikiliyi dükkanımdan her uğurladığımda, heyecan verici maceralar duyma beklentisine kapılırım.
Servi
Servi asa deyince akla asalet gelir. Ortaçağın önemli asa yapımcısı Geraint Ollivander, karşısındakinin, hayatı destansı şekilde sonlanacak, bir cadı veya büyücü olduğunu bildiğinden; serviden asaları eşleştirmekten her daim onur duyduğunu yazmıştı. Neyse ki içinde olduğumuz zaman diliminde çok kan dökülmediğinden, servi asa sahiplerinin, gerekiyorsa birçoğu seve seve yapacak olsa bile, genelde canlarını feda etmeleri gerekmiyor. Bu asaların ruh eşleri yiğit, cesur ve fedakar: ne kendilerinin ne de başkalarının içindeki karanlıkla yüzleşmekten çekinmeyen büyücülerdir.
Söğüt
İyileştirici güçlere sahip nadide bir ağaç olan söğüt, kafamda uygun sahiplerinin (çoğu zaman ortada sebep yokken) genellikle biraz özgüvensiz olmaları, ancak isterlerse bunu çok iyi bir şekilde saklayabilmeleriyle yer etti. Kendinden emin pek çok müşteri söğüt bir asa (güzel görüntüleri ve ileri seviye sözsüz büyüler yapabilmelerinden gelen haklı ünlerinden etkilenerek) denemek konusunda ısrar ediyor olsa da, benim elimden çıkan söğüt asalar artık öğrenebilecekleri yeni bir şey kalmadığını düşünen kişileri seçmektense, büyük potansiyel sahibi büyücülerin yanında olmayı, her koşulda yeğlerler. Ollivander ailesinin nesiller boyu süregelen bir sözünde geçtiği gibi: yolu uzun olan, söğütle tez varır.
Titrek Kavak
Asası yapılabilen titrek kavaklar beyaz ve ince liflidir. Fildişiyle olan zarif benzerliği ve yaptığı tılsımların olağanüstülüğü sebebiyle, bütün asa yapımcıları tarafından çok beğenilir. Titrek kavak saldırı büyülerinde özellikle yetenekli asalardan biri olduğundan, genelde sahipleri başarılı düellocular veya gelecekte başarılı olacak düelloculardır. On sekizinci yüzyılda kendine Gümüş Mızraklar diyen, adı iyi işlerle anılmayan gizli düello kulübünün, içeri yalnızca titrek kavaktan asaya sahip büyücüleri aldığı söylenir. Gördüğüm kadarıyla bu asaların seçtiği büyücüler genelde azimlive kararlı, görevlere ve yeni emirlere kapılmaya meyilli kişilerdir; devrimcilere yönelik bir asadır.
Üvez
Korumacılığıyla ünlü üvez daima en çok tercih edilen asalar arasında yer almıştır. Tecrübelerime göre ne kadar zor olduğu fark etmeksizin, her türlü savunma büyüsünün altından kalkabilen asalardır. Karanlık cadı ve büyücülerden hiçbirinin üvezden bir asaya sahip olmadığı sıklıkla dile getirilir, ben de sattığım hiçbir üvez asanın kötü işlerde kullanıldığını hatırlamam. Aklı başında ve temiz yürekli kişilerin yanlarında, kendilerini evlerinde hissederler. Kimseyi kandırmama erdemleriyle bilinmelerini saymazsak, iş düellolara geldiğinde diğer asalar kadar güçlüdürler, hatta genelde daha üstündürler ve çoğunlukla karşılarındakine kök söktürürler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Share via
Send this to a friend